Seal It Construct
Bouw & Renovatie


BOUW

Seal-It-Construct streeft naar een snelle, flexibele, kwalitatieve en betaalbare bouwoplossing op alle werven die we voor u uitvoeren. Wij specialiseren ons in het leveren en plaatsen van krimpfolie, afschermingswanden, vloerbescherming, netten en zeilen alsook het monteren en demonteren van uw steigers binnen al uw bouwsectoren. Voor alle diensten die we aanbieden, hebben wij de juiste mensen in huis. Via Seal-It-Construct kan u binnen al uw sectoren blijven doorwerken ongeacht de weers- of contaminatieomstandigheden. Daardoor kunnen de werken in optimale omstandigheden, binnen de vooropgestelde planning en volgens de vigerende kwaliteitsnormen worden uitgevoerd, wat uiteraard tijds- en kostenbesparend werkt in al uw projecten.

 

RENOVATIE

De renovatie van ons bouwkundig patrimonium vereist vakmanschap volgens de regels van de kunst. Seal-It-Construct is door middel van de aangeboden krimpfolie, afschermingswanden, vloerbeschermingen, netten en zeilen alsook montage en demontage van uw steigers de perfecte partner voor het ondersteunen van restauraties van bouwwerken met kunsthistorische waarde. Seal-It-Construct is tevens uiterst geschikt in het ondersteunen van renovaties door aannemers van civiele werken binnen de burgerlijke bouwkunde, spoor-, weg- en waterbouw (bv aquaducten, bruggen, tunnels, viaducten en sluizen).

Seal It Construct
Asbest, Straal & Schilderwerken

ASBEST

Seal-It-Construct diensten worden gebruikt bij het verwijderen van ongebonden asbest of gebonden asbest waarbij de structuur van het materiaal dient gewijzigd te worden (bv indien asbesthoudende platen dienen gebroken te worden). De werkzone waar het asbest dient verwijderd te worden, wordt namelijk hermetisch afgesloten van de buitenwereld door middel van onze krimpfolie al dan niet op jullie steigerconstructies. Op deze hermetisch afgesloten werkzone worden dan een materiaalsas, een personeelssas en onderdrukmachines aangesloten om op die manier de asbestvezels onder controle te houden.

 

STRAAL & SCHILDERWERKEN

Seal-It-Construct beschermt mens en milieu bij het stralen, spuiten, coaten en schilderen van bruggen, viaducten, gevels, dak structuren, trappen, industriële installaties, opslagtanks, machines, buis- en leidingwerk, etc. Bij deze activiteiten komen er vaak loodhoudende stofdeeltjes, solvents en/of andere contaminanten vrij. Door middel van het leveren en plaatsen van krimpfolie, afschermingswanden en vloerbescherming alsook onze montage en demontage ondersteuning zorgt Seal-It-Construct ervoor dat deze schadelijke stoffen binnen de werfzone blijven en niet mens, dier en milieu terechtkomen.

Seal It Construct
Industrie & Installatie

INDUSTRIE

Seal-It-Construct is actief in het afschermen en beschermen van industriële activiteiten, gebouwen en constructies binnen de farmacie, chemie en petrochemie, staalverwerkende nijverheid, logistiek en energie. Zowel onze krimpfolie, vloerbescherming, montage/demontage, netten en zeilen vinden hier allerlei bewezen toepassingen.

 

INSTALLATIES

Seal-It-construct beschermt ook niet te verplaatsen installaties (bv machines, generatoren, koeltorens, silo’s etc.) door ze in te pakken met krimpfolie teneinde ze af te schermen van lokale bouw- en renovatiewerken, onderhoudswerken, stof en andere contaminanten.

Seal It Construct
Maritiem & Transport

MARITIEM

Seal-It-construct schermt schepen, boten, jachten en buitenmotoren af van de weersomstandigheden door hen tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, in te pakken door middel van krimpfolie gedurende de wintermaanden. Deze unieke bescherming zorgt ervoor dat er minder onderhouds- en reinigingswerken noodzakelijk zijn na de verwijdering van de krimpfolie. Deze dienst werkt sowieso kostenbesparend.

 

TRANSPORT

Seal-It-construct beschermt tevens andere verplaatsbare, omvangrijke, waardevolle en/of gemakkelijk beschadigbare voorwerpen (bv machine onderdelen, generatoren, silo’s, wagens, luxe artikelen etc.) door ze in te pakken met krimpfolie teneinde ze af te schermen van manipulaties en externe invloeden tijdens stockage en transport.

Seal It Construct
Evenementen & Reclame

EVENEMENTEN

Seal-It-Construct is ook actief in de evenementensector en  is uw partner bij de opbouw van podia, stadia, projectieschermen, licht- en geluidruimten, grote partytenten etc. Seal-It-Construct maakt uw evenement een spetterend succes!

 

RECLAME

Via Seal-It-Construct spandoeken en banners bieden wij u een oplossing om uw bedrijf een enorme zichtbaarheid te geven. Wij kunnen via publicitaire spandoeken en banners bevestigd aan stellingen op bouwzones, industriële locaties, tijdelijk constructies op evenementen en te renoveren gevels; uw merk, bedrijf of project de nodige reclame en publiciteit geven.

EnglishFrenchDutch